1

بهترین سفره های قلمکار اصفهان با طرح های مختلف

قلمکاری از بهترین و ناب ترین صنایع دستی ایران به شمار می رود که با 400 سال قدمت یکی از قدیمی ترین و زیباترین هنرهای دستی این مرزو بوم به شمار می رود. در این هین شما می توانید این محصول را خریداری نموده و از ویژگی های این محصول استفاده نمایید. قلمکاری یا هنر چیت ساز یکی از زیباترین و قدیمی رین هنر سنتی اصفهان شهر هنرهای دستی خارق العاده به شمار می رود.

ادامه مطلب...
1