1

آشنایی با مراحل تولید ظروف میناکاری

شهر گنبدهای فیروزه ای از دیرباز بعنوان قطب صنعت میناکاری دنیا شناخته شده است. در اصفهان استادان و هنرمندان میناکاری بسیار زیادی پا به این عرصه گذاشته و می گذارند و در زمان معاصر بانوان هنرمند اصفهانی بخش عمده ای از این صنعت را به دست گرفته اند.

ادامه مطلب...
1