1

اسپینر خرید

اسپینر یک فیجت چرخشی در اشکال مختلفی مثل گرد، سه پره ، فلزی، مثلثی، شب تاب و  ... می باشد که علاوه بر سرگرمی جنبه های آرامش دهنده، ضد استرس و تمرکز اعصاب نیز دارد.

ادامه مطلب...
1